Khô Trâu Hồng Dân - Điện thoại mua hàng : 0913.990.849

Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận