Khô Trâu Hồng Dân - Điện thoại mua hàng : 0913.990.849

Khô trâu

Đặc sản Khô Trâu

Khô trâu

Khô trâu

Khô trâu

Khô trâu

Khô trâu đang phơi

Khô trâu

Sản phẩm được hút ẩm - hút chân không chống ẩm mốc hoàn toàn.