Khô Trâu Hồng Dân - Điện thoại mua hàng : 0913.990.849

Tôm khô

Đặc sản Tôm khô

Tôm khô

Tôm khô

Tôm khô

Tôm khô

Sản phẩm được hút ẩm - hút chân không chống ẩm mốc hoàn toàn.